Blanki

Blanki

rury krótkie

Produkcja blanków/formatek na potrzeby wytwarzania rur krótkich o różnych rozmiarach i kształtach.