Linia produkcyjna

Linia produkcyjna

Technologia laser

Zautomatyzowana linia do produkcji rur krótkich w technologii spawania laserem. W skład linii wchodzi:

» zwijarka do blach wraz z automatycznym systemem
załadunku i rozładunku, z możliwością produkcji rur o
różnym kształcie i wymiarach,
» automatyczne laserowe urządzenie spawalnicze,
» urządzenie do walcowania złączy spawanych, w
celu poprawy własności mechanicznych spoiny oraz
geometrii detalu

» urządzenie do wyżarzania złącza spawanego,
» urządzenie do szlifowania powierzchni złącza,
» urządzenie do kalibrowania kształtu detalu,
» urządzenie skanująco-znakujące do automatycznego
pomiaru geometrii i znakowania detali.

Parametry produktu:
Grubość blachy od 0,5 do 2 mm
Długość rury od 100 do 1000 mm
Średnica od Ø 80 do Ø 320 mm

Moce produkcyjne – 1,2 mln szt./rok