Linia produkcyjna

Linia produkcyjna

Technologia Tig

 

Zautomatyzowana linia do produkcji rur krótkich w technologii spawania TiG.
W skład linii wchodzi:
» zwijarka do blach wraz z automatycznym systemem załadunku i rozładunku, z możliwością produkcji rur o różnym kształcie i wymiarach,
» automatyczne urządzenie spawalnicze TiG,
» urządzenie do walcowania złączy spawanych w celu poprawy własności mechanicznych spoiny oraz geometrii detalu.

 Parametry produktu:
Grubość blachy od 0,5 do 2 mm
Długość rury od 200 do 650 mm
Średnica od Ø 80 do Ø 200 mm

Moce produkcyjne – 850 tys. szt./rok