Maszyny i urządzenia

Kalibrator

sektorowy

Urządzenie umożliwia kalibrację części o różnym kształcie w zakresie
wymiarowym od 40 do 180 mm przy grubości materiału do 5 mm.
Narzędzia są wymienne, kompaktowe, zbudowane z wielu sektorów
pracujących koncentrycznie.
Zaletą urządzenia jest możliwość jednoczesnej kalibracji wymiarów
wewnętrznych i zewnętrznych detalu, w dowolnej kolejności.