Park maszynowy

Cięcie

blach

Laser światłowodowy CORMAK LF3015EU o mocy 1,5kW i polu roboczym
1500x3000mm
Maksymalna grubość cięcia:
» blachy czarnej – 15mm,
» INOX – 10mm,
» Aluminium 8mm.