Maszyny i urządzenia

Sprawdziany 

geometrii

Wytwarzamy sprawdziany geometrii w zakresie działania manualnego, półautomatycznego oraz automatycznego. Urządzenia pozwalają na pomiary wyznaczonych punktów referencyjnych z opcją elektronicznego odczytu pozycji kontrolnych na pulpicie HMI.

Podzespoły wykonane są ze stopów aluminium z bezluzowymi mechanizmami ruchów liniowych i obrotowych.
Części sprawdzające są utwardzane i trudnościeralne.