Maszyny i urządzenia

Walcarka

spoin

Urządzenie do walcowania złączy spawanych rur, celem poprawy własności mechanicznych spoiny oraz geometrii detalu.Urządzenie pozwala na pełną kontrolę i regulację prędkości oraz siły nacisku rolki walcującej.

Długość detalu od 100 do 600 mm
Średnica detalu od 80 do 320 mm
Grubość materiału do 2 mm
Maksymalna siła docisku rolki walcującej do 5000 kg